Vážené kolegyne a kolegovia, vážení odborní partneri

ešte donedávna členovia Výboru SUS intenzívne pripravovali 27. výročnú konferenciu
Slovenskej urologickej spoločnosti a IV. Onkourologické sympózium, ktoré sa mali uskutočniť v dňoch 22. – 24. novembra 2020 v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton Košice. Aktuálna epidemiologická situácia je však zložitá, preto sa Výbor SUS rozhodol, že obidve tieto podujatia sa uskutočnia tzv. distančnou formou t.j. vo webovom formáte. Aby sme čo najlepšie zabezpečili
všetky technické okolnosti tohto zmeneného formátu, rozdelili sme obidve podujatia tak,
že 27. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti bude „vysielaná“ on line v troch blokoch v dňoch 22. – 24. 11. 2020 a o dva týždne 6. – 7. 12. 2020 budeme realizovať on line verziu IV. Onkourologického sympózia.

V mene výboru Slovenskej urologickej spoločnosti Vás srdečne pozývam k aktívnej účasti na oboch podujatiach, veríme že sa zapojíte nielen do on-line diskusii, ale aj prihlásením svojich prezentácii podporíte vytvorenie hodnotného odborného programu. Je jasné, že elektronická komunikácia nemôže nahradiť osobné stretnutia a klasické konferencie, som však presvedčený, že túto nepríjemnú zmenu nielen našich životných, ale aj pracovných zvyklostí spoločne úspešne prekonáme.

Tešíme sa na našu vzájomnú elektronickú komunikáciu a veríme, že budúci rok sa už všetci spoločne stretneme, tak ako to bolo plánované v Košiciach.

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prezident Slovenskej urologickej spoločnosti

IV. Onkourologické sympózium

1. BLOK

6. 12. 2020 (Nedeľa) o 16,00 – 19,45 hod.
 • Místo radikálni prostatektomie v léčbě lokalizovaného karcinómu prostaty
 • Laparoskopická radikální prostatektomie ve FN Plzeň – video
 • Sympózium podporené edukačným grantom firmy Astellas Pharma, s.r.o.
 • Význam časového faktoru v liečbe pokročilého karcinómu prostaty
 • Liečebné možnosti pokročilého karcinómu prostaty
 • Fakty a mýty o liečbe karcinómu prostaty
 • Karcinóm prostaty dnes a zajtra
 • Tumour board – multidisciplinárne kazuistiky – štandard v liečbe nádorových ochorení.

2. BLOK

7. 12. 2020 (Pondelok) 16,30 – 20,00 hod.
 • mpMR prostaty – skúsenosti s PI RADS v.2 a štrukturovaný popis.
 • Cielená biopsia prostaty – indikácie a odporúčané postupy.
 • Diagnostická spoľahlivosť mp MRI pri detekcii karcinómu prostaty – naše skúsenosti.
 • Klinické využitie Ga68 PSMA PET/CT pri diagnostike, stagingu a restagingu karcinómu prostaty.
 • Novinky v radiačnej liečbe karcinómu prostaty.
 • Nádory horných močových ciest a močového mechúra
 • Diagnostika a chirurgická liečba nádorov horných močových ciest.
 • Možnosti intravezikálnej liečby v dobe nedostatku BCG a Mitomycínu C.
 • Vysokorizikoví pacienti (EORTC) so svalovinu neinfiltrujúcim ochorením – sledovanie a postupy liečby.
 • Praktické využitie medzinárodných “guidelines” v manažmente nádorov testis.
 • Štádium I germinatívnych nádorov semenníkov.
 • Systémová liečba pacienta s germinatívynmi nádormi testis.

Vedecký a organizačný výbor

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.
MUDr. Peter Kertes
MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU
MUDr. Michal Korček
MUDr. Ladislav Macko
MUDr. Jozef Marko
doc.  MUDr. Ivan Minčík, PhD.
MUDr. Ľubomír Velk, PhD., MPH

AKO SLEDOVAŤ konferenciu?

• K sledovaniu budete potrebovať len počítač, tablet alebo mobilný telefón s prístupom na internet a funkčné reproduktory.
• K sledovaniu je potrebné prihlásenie sa pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktoré sme Vám zaslali po online registrácii.
• Ak ste heslo zabudli, je možné si ho zameniť.
• Po zobrazení stránky stlačte kdekoľvek na video, webinár sa začne prehrávať a vy sa môžete vzdelávať.
• Pre pripomenutie Vám vždy pred začiatkom živého vysielania konkrétneho bloku zašleme link na jeho sledovanie na stránke www.sus2020.sk

AKO SA PÝTAŤ?

• Pod videom nájdete okno aplikácie slido, cez ktorú môžete položiť otázku do diskusie.
• Do prázdneho riadku môžete vpísať Vašu otázku.
• Pre odoslanie stlačte zelené tlačidlo odoslať.
• Vašej otázke sa budú prednášajúci venovať počas diskusie.

IV. Onkourologické sympózium

Zaregistrovať sa